th ลงทะเบียน - บัญชี CLIP STUDIO

ลงทะเบียน

Step 1 กรอกที่อยู่อีเมล
Step 2 รับอีเมล
Step 3 ลงทะเบียนโปรไฟล์

กรุณากรอกที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับบัญชี CLIP STUDIO ของคุณ


URL สำหรับการลงทะเบียนข้อมูลโปรไฟล์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้

ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้จะไม่ถูกลงทะเบียนกับบัญชี CLIP STUDIO ของคุณจนกว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

มีบัญชีอยู่แล้ว?